Behandeling

- Lichaamsgerichte Psychotherapie

- Natuurgeneeskundige Therapie

- (Medische) Hypnotherapie

- EMDR therapie

- Cognitieve Gedragstherapie

- Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

- Therapieën vanuit de Positieve Psychologie

- Psychologische Begeleiding

- Personal Coaching

- Meditatie / mindfulness / ademhaling

Praktijkvoorbeeld Cognitieve Gedragstherapie:

 

Eva komt een collega tegen die haar niet groet. Ze voelt zich hierdoor de hele dag beroerd. Ze gelooft dat haar collega haar bewust niet wilde groeten en denkt dat haar collega haar niet aardig vindt. In het vervolg gaat zij die collega zoveel mogelijk uit de weg. Eva wil niet weer afgewezen worden.

 

Bij cognitieve gedragstherapie neemt Eva haar denkpatroon over haar collega onder de loep. Het is haar eigen interpretatie van de situatie die haar zo somber maakt. De collega die haar niet groette, kan bijvoorbeeld verzonken zijn geweest in gedachten, of de collega kan zijn of haar dag niet gehad hebben. En wat als de collega Eva niet aardig vindt? Dan is dat nog geen ramp. Niet iedereen hoeft Eva aardig te vinden.

 

Afhankelijk van de klacht(en) wordt een behandelplan samengesteld met de meest geschikte therapieën en behandelmethoden.

 

Lichaamsgerichte Psychotherapie

Lichaamsgerichte psychotherapie heeft als uitgangspunt dat mentale, emotionele- en fysieke conditie met elkaar samenhangen.

 

Met diverse diagnostische methoden worden de mentale-, emotionele- en

fysieke systemen gemeten. Met deze behandeling en het verkregen inzicht kunnen we de systemen weer meer in evenwicht brengen, waardoor klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Het uitgangspunt van deze therapie is het versterken van het zelfherstellend vermogen van lichaam en geest.

 

Natuurgeneeskundige Therapie

Natuurgeneeskundige therapie is gebaseerd op, Ayurvedische geneeskunde, Traditionele Chinese geneeskunde (meridianen) en Westerse Natuurgeneeskunde. Bij deze therapie maakt men onder meer gebruik van kruiden, voedingssupplementen, celzouten, etherische oliën, Bachbloesems en homeopathische middelen. Het uitgangspunt van deze therapie is het versterken van het zelfherstellend vermogen van lichaam en geest.

 

(Medische) Hypnotherapie

 

Door met volle aandacht het verhaal van de therapeut te visualiseren, kom je in een zeer ontspannen en bewuste toestand.

Hypnotherapie is succesvol bij het verminderen of het verdwijnen van zowel lichamelijke als geestelijke klachten. Bijvoorbeeld onder hypnose gaat de therapeut terug met de cliënt naar het verleden om het ontstaan en de oorzaak van de klacht te kunnen achterhalen, zoals een trauma dat heeft plaatsgevonden in de kindertijd of pubertijd. Met deze therapie verkrijgt de cliënt relatief meer inzicht op het onbewuste niveau, waar de oorzaak van de klacht is opgeslagen. De cliënt kan hiermee de klacht zowel op het bewuste als op het onbewuste niveau aanpakken.

 

EMDR therapie

 

EMDR is een afkorting voor ‘Eye Movement Desensitization an Reprocessing’. Deze therapie is voor mensen die te maken hebben gehad met een traumatische ervaring. Zij blijven langer dan een maand last houden van herbelevingen. Bijvoorbeeld herinneringen aan de nare ervaring die blijven terugkomen en nachtmerries.
EMDR kan de traumaverwerking weer op gang brengen. Tijdens de behandeling gaat men terug naar de nare ervaring, waarbij de herinnering aan een trauma door de cliënt wordt vertelt en tegelijkertijd door de therapeut afgeleid wordt met afleidende stimulansen.

 

Cognitieve Gedragstherapie

 

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Bij deze therapie onderzoekt de therapeut samen met de cliënt wat zijn of haar denkpatronen zijn. De therapeut leert de cliënt vervolgens zijn of haar negatieve gedachten om te buigen naar positieve gedachten.

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 

ACT is een vorm van gedragstherapie die de cliënt helpt om te gaan met negatieve gedachten en gevoelens.

 

Therapieën vanuit de Positieve Psychologie

 

Positieve Psychologie is gericht op het bevorderen van de mogelijkheden van de mens om een plezierig, zinvol en betrokken leven te leiden. Positieve psychologie gaat niet alleen over je goed voelen en floreren, maar ook over het omgaan met tegenslagen en negatieve emoties.

 

Psychologische begeleiding

 

Mensen met psychische- en of emotionele klachten kunnen worden geholpen door psychologische begeleiding. De cliënten leren doorgaans beter om te gaan met hun aandoeningen en problemen. Bij de meeste cliënten is er een merkbare verbetering te zien van kwaliteit van leven. Bij sommigen kunnen de klachten verdwijnen.

 

Personal Coaching

 

De essentie van Personal Coaching is het stimuleren om verbinding te maken met je diepe, innerlijke weten. Het initieert een proces van betekenisgeving en zoeken naar drijfveren van binnenuit.

 

Meditatie/ mindfulness/ ademhaling

 

De essentie van meditatie of mindfulness is niets meer of minder dan het geven van je volle aandacht aan de ervaring van het huidige moment.

 

We focussen op één ding of object om onze geest te concentreren. Deze focus kan o.a. op onze ademhaling, een woord dat we herhalen, sensaties in ons lichaam, of zelfs onze gedachten zijn. Vaak concentreren we ons bij het mediteren op onze zintuigen. Als we ruiken, voelen, luisteren of proeven ontsnappen we aan onze gedachtespinsels en zijn we weer gefocust op wat er zich in het huidige moment afspeelt.

 

 

Prestatiecodes:

- Behandeling Lichaamsgerichte Psychotherapie (24513)

- Behandeling Overige Natuurgeneeskunde (24005)

- Behandeling Overige Psychosociale Therapie (24504)

- Behandeling Energetische Therapie (24012)